ຄະນະພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງຄຳມ່ວນ, ທ່ານ ຫວາດ ອີນຄຳວົງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ 8 ແຂວງພາກກາງ, ພາກໃຕ້ ແລະ ນະ ຄອນຫຼວງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ປທສ ແຂວງຈຳປາສັກໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ. ເຊິ່ງຈັດຂື້ນໂດຍກົມ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນປະທ່ານກອງ ປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ທະນົງເດືອນ ຕລີຫົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ.

 

 

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ສະພາບການຄຸ້ມຄອງໄອຊີທີ ຂອງບັນດາ 8 ແຂວງພາກກາງ, ພາກໃຕ້ ໃນໄລ ຍະຜ່ານມາ ແລະ ເພື່ອເປັນການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ດ້ານໄອຊີທີ ທີ່ຈະອອກມາໃນ ຕໍ່ໜ້ານີ້ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ກຳໄດ້ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານໄອຊີທີ ໃຫ້ມີມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແນໃສ່ການສ້າງຄວາມສະດວກ, ວອງໄວ, ທັນສະໄໝ, ປອດໄພ ແລະ ຍຸຕິທຳ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.