ໝວດ ແຈ້ງການ ເລກທີ ວັນທີ

 

 

 ແຈ້ງການ

 

ແຈ້ງການຂອງເຈົ້າແຂວງແຂວງຄຳມ່ວນກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ,ການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟ 08/ຈຂ/ຄມ 14/07/2017
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິການ, ການນຳໃຊ້ ລະບົບອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 17/ຄຄອຊ 03/07/2000
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ,ການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ແລະ ວິທະຍຸສື່ສານ  07/ຈຂ/ຄມ  14/07/2017