ວິທີແກ້ຄອມຄ້າງ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຄ້າງເລື່ອຍໆຈະແກ້ໄຂແບບໃດ.

 ວິທີແກ້ຄອມຄ້າງ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຄ້າງເລື່ອຍໆຈະແກ້ໄຂແບບໃດ.ຄອມຄ້າງ ຫຼື ຄອມພີວເຕີແຮ່ງຄ໌ ບັນຫາໜ້າເບື່ອທີ່ຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງປະສົບຢູ່ເປັນປະຈໍາ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ວຽກບໍ່ແລ່ນແລ້ວ ຍັງຕ້ອງມານັ່ງ ແລະ ຫາສາເຫດລວມສາລະພັດວິທີມາແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ເລື່ອຍໆ ມື້ນີ້ທີມງານມີວິທີແກ້ໄຂມາຝາກກັນ… 

 

 ຄອມຄ້າງເກີດຈາກຫຍັງ?

           ບັນຫາຄອມຄ້າງສ່ວຍຫຼາຍຈະມັກເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດດ້ວຍກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການບໍ່ເຂົ້າກັນຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ ສາຍໄຟ ຫຼືສາຍອຸປະກອນຫຼວມ ການລົງໂປຣແກຼມບໍ່ສົມບູນ ໂປຣແກຼມໃນເຄື່ອງຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ຮາຣ໌ດດີສກ໌ມີບັນຫາ ລວມທັງບັນຫາການມີໄວລັດໃນຄອມພິວເຕີດ້ວຍ.

 -  ວິທີແກ້ໄຂ..

  ວິທີແກ້ໄຂຄອມຄ້າງນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີ ໂດຍສ່ວນໜຶ່ງນັ້ນກໍ່ອາດຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບບັນຫາຂອງສາເຫດດ້ວຍ ແຕ່ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຄອມຄ້າງຫຼັກໆ ທີ່ນິຍົມກັນມີດັ່ງນີ້:

ລົບໂປຣແກຣມທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນເຄື່ອງອອກ.

      ເພາະໂປຣແກຣມທີ່ຫຼາຍເກີນໄປສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງຄອມຊ້າລົງໄດ້ ແລະ ບາງຄັ້ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄອມຄ້າງໄດ້ດັ່ງນັ້ນໂປຣແກຣມໃດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນກໍ່ຕ້ອງລົບອອກ ເພື່ອການເຮັດວຽກຂອງຄອມທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.

2 ໝັ່ນສະແກນໄວຣັສເປັນປະຈໍາ

        ໄວຣັສເປັນອີກໜຶ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີຄ້າງ ຊຶ່ງຖ້າເປັນໜັກອາດເຮັດໃຫ້ຄອມພີວເຕີເພໄດ້ ນອກຈາກນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນສໍາຄັນຕ່າງໆ ຫາຍໄປໄດ້ອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງຄວນໝັ່ນກວດຫາໄວຣັສຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

ຄວນກວດເຊັກອຸປະກອນເປັນປະຈໍາ

      ເພື່ອກວດເບິ່ງຄວາາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງສະພາບສາຍໄຟ ຈະໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີ.

ກວດເຊັກຮາຣ໌ດດີສກ໌ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ

        ເພາະຮາຣ໌ດດີສເປັນອຸປະກອນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຖ້າຮາຣ໌ດດີສມີບັນຫາກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນມີບັນຫາໄປນໍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງກວດເຊັກສະພາບຂອງຮາຣ໌ດດີສກ໌ສະໝໍ່າສະເໝີ ຖ້າເຫັນວ່າມີການຫຼຸດຫຼວມກໍ່ຈະໄດ້ມີການສ້ອມແປງປັບປຸງ.

      ດັ່ງນັ້ນ, ໃຜທີ່ຕ້ອງ ປະສົບບັນຫາຄອມຄ້າງເປັນປະຈໍາ ລອງນໍາວິທີແກ້ຄອມຄ້າງເຫຼົ່ານີ້ໄປະປຕິບັດເບິ່ງ ເພື່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄອມເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຄ່ອງໂຕ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນລວມທັງ ໝັ່ນກວດເຊັກສະພາບຄອມພີວເຕີເປັນປະຈໍາ ເພື່ອຮັກສາໃຫ້ຄອມຢູ່ຄູ່ກັບວຽກຂອງເຮົາໄປໄດ້ດົນໆ.

*ໝາຍເຫດ: ຮູບພາບເປັນພຽງສ່ວນປະກອບອາດບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບເນື້ອຫາ

 

     ຂອບໃຈແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://www.laopost.com/