ກົດໝາຍ

 

#​ຫົວ​ຂໍ້ດາວ​ໂຫຼດ
1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ.pdf
2 ນໍາເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ _Electronic Signature Law_ _1_.pdf
3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ.pdf
4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກົດໝາຍເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ.pdf
5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານແລະສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານແລະສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ.pdf
6 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໄປສະນີ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໄປສະນີ.pdf
7 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ.pdf