ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ

ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ (2)

ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງຄຳມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສຳຫຼວດ ສະຖິຕິໃຫ້ພະນັກງານພະແນກ ປທສ 8 ແຂວງ ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

10 ພະຈິກ 2020

ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງຄຳມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສຳຫຼວດ ສະຖິຕິໃຫ້ພະນັກງານພະແນກ ປທສ 8 ແຂວງ ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 9 -11 ພະຈິກ 2020 ພະແນກ ປທສ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສຳຫຼວດ ສະຖິຕິໃຫ້ພະນັກງານ ພະແນກ ປທສ 8 ແຂວງ ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ເສົານະຄອນ ເພັດວິຫານ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື,ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫົວໜ້າ ພະແນກ,ຮອງພະແນກ,ຫົວໜ້າຂະແໜງ,ຮອງຂະແໜງ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານວິຊາການ ຈຳນວນ 37 ທ່ານ ຍິງ 9 ທ່ານ.

ຝືກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ ລະບົບໂຄງຮ່າງເວັບໄຊລວມ ຂອງພັກລັດ (G-web platform) ຂອງກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຜ່ານລະບົບ Video conference

10 ພະຈິກ 2020

ເຂົ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ ລະບົບໂຄງຮ່າງເວັບໄຊລວມ ຂອງພັກລັດ (G-web platform) ຂອງກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຜ່ານລະບົບ Video conference, ຄັ້ງວັນທິ່ 28-30 ຕຸລາ 2020.