ຝືກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ ລະບົບໂຄງຮ່າງເວັບໄຊລວມ ຂອງພັກລັດ (G-web platform) ຂອງກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຜ່ານລະບົບ Video conference

10 ພະຈິກ 2020 46
Rate this item
(0 votes)

ເຂົ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ ລະບົບໂຄງຮ່າງເວັບໄຊລວມ ຂອງພັກລັດ (G-web platform) ຂອງກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຜ່ານລະບົບ Video conference, ຄັ້ງວັນທິ່ 28-30 ຕຸລາ 2020.

 

 

Last modified on ວັນອັງຄານ, 10 ພະຈິກ 2020 06:02