ຂ່າວອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

ຂ່າວອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ (1)

ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມພະແນກໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຄຳມ່ວນ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ປະສົບໄພທຳມະຊາດ(ນ້ຳຖ້ວມ) ຈຳນວນ 380,000 ກີບ ວັນທີ່ 26 ຕຸລາ 2020.

26 ຕຸລາ 2020

ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມພະແນກໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຄຳມ່ວນ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ປະສົບໄພທຳມະຊາດ(ນ້ຳຖ້ວມ) ຈຳນວນ 380,000 ກີບ ວັນທີ່ 26 ຕຸລາ 2020.