ວັນອັງຄານ, 04/9/2018 10:32:52 AM            :: ຊົມເຊີຍ ວັນສະຖາປະນາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຄົບຮອບ 42 ປີ , 2 ທັນວາ ປີ 1975 - 2 ທັນວາ ປິ 2017 ຢ່າງສຸດໃຈ ::

            ແຈ້ງການ                    

ແຈ້ງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ,ການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟ.

ຂໍ້ຕົກລົງ

Post on 30 ຕຸລາ 2018
by ທ່ານ ດ່ອນຄຳ ຄຸນນຸວົງ
ໝວດ ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ ວັນທີ
ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິການ, ການນຳໃຊ້ ລະບົບອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 141/ຫສນຍ 15/04/2006

 

 

 

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. 1685/ປທສ 05/04/2017
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟ (ສະບັບປັບປຸງ 2015). 828/ປທສ 11/03/2015
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການ ຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ ໄອຊີທີ. 2234/ປທສ 10/07/2017
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິຫານອິນເຕີເນັດ (ISP). 2530/ປທສ 22/09/2015
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ການປະກອບການ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ. 330/ປທສ 11/02/2015
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການສະໜອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂທລະສັບ-ອິນເຕີເນັດຮັບໃຊ້ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ກຳລັງ ປກຊ-ປກສ. 73/ນຍ 11/06/2012
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ອັດຕາຄ່າໃຊ້ໝາຍເລກໂທລະຄົມ ແລະ ເລກລະຫັດອິນເຕີເນັດ. 992/ສນຍ.ອປທ 16/06/2011
ຂໍ້ຕົກລົງ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍອຸປະກອນ. 3201/ປທສ 16/11/2016
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການສູນກາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ. 590/ປທສ 18/03/2016
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານໄອຊີທີ. 295/ປທສ 10/02/2017
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຊອບແວ ແລະ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. 143/ປທສ 20/01/2017
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 3374/ປທສ 14/11/2017